zaterdag 31 december 2011

December Daily update

Wanneer noem je een project mislukt? Ik had voor elke dag van deze maand een prompt en deze heb ik nog lang niet allemaal gebruikt.
Ik ben wel bijna elke dag bezig geweest met journallen. Ik merkte dat ik steeds weer bij de onderwerpen vader, ziek, dood, liefde voor familie en genieten van het leven terug kwam. Niet zo vreemd, dit waren voor mij ook DE thema's van 2011.

When do you call a project a faile? For each day of this month I had a prompt, and I haven't use them all.
I did some journalling every day. I found myself returning to the same themes over and over again. Father, death, ilness, love for your family and enjoy life. It makes sense, these where THE themes of 2011.


Nu heb ik een paar mooie pagina's, waar met zorg, liefde en aandacht aan gewerkt is. Pagina's waaruit mijn verdriet, angst en boosheid spreekt, maar ook de liefde, opluchting en dankbaarheid. Het is een eerbetoon aan mijn vader en aan de rest van mijn familie.

I have a few pages, I worked on them with care, love and attention. Pages that show my grief, fear and anger, but also love, relief and gratitude. They are an ode to my father and other familymembers.

Mijn december daily is niet mislukt. Het is alleen anders geworden dan ik van te voren had bedacht. Eigenlijk hetzelfde als afgelopen jaar.
In 2011 verloor ik mijn vader, maar vond ik mijn liefde voor mijn familie en vrienden. 2011 is geen mislukt jaar, het liep alleen anders dan ik van te voren had gedacht.

My december daily didn't faile, it just turned out different. Kind of the same as past year.I lost my dad, but I found the lover for my family and friends. 2011 isn't a bad, failed year, it just turned out different.

En nu gaan we bijna het nieuwe jaar in. Weer een jaar waarvan je niet weet wat het gaat brengen.
Een jaar waarvan ik nu al weet dat het nieuwe zorgen gaat brengen, want daar sluiten we 2011 helaas mee af. Maar ook een jaar wat nieuwe geluksmomenten gaat brengen. Laat het maar komen, mijn goede voornemen is te genieten van alle mooie momenten.
Daarom voor iedereen: GELUKKIG NIEUWJAAR!!!

And now we are nearly in the new year. Another year you don't know what it is going to happen.
A year of which I already know will bring new concerns, because we end 2011 with them. But also a year that will bring some new happy moments. Keep it coming, my good intention to enjoy all the beautiful moments.
Therefor, for everybody: HAPPY NEWYEAR!!!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten