zondag 18 juli 2010

wreck this journal

Fijn gespeeld vandaag met mijn wreck journal.
Enjoyed playing with my wreck journal today.

Opdracht: Pour, spill, drip, spit, fling your coffee here.
Ja dat is natuurlijk hardstikke zonde om die heerlijke koffie niet gewoon op te drinken, maar het allerlaatste beetje heb ik dan toch gebruikt voor deze pagina.
Task:Pour, spill, drip, spit, fling your coffee here.
Ohmy, spilling my delicious coffee, such a shame. I used the last bit of it anyway.
Bij Crowabout de collagesheet voor deze week opgehaald. Dat was lang geleden dat ik daar aan mee had gedaan.
I used the collagesheet of Crowabout. It was a long time since I joined.

Andere materialen die gebruikt zijn in deze pagina:
glimmermist, pastelkrijt, potlood, koffie en vuur van de vorige wreckopdracht.
Other materials I used for this page:
glimmermist, pastel crayons, pencil, coffee and fire of the previous wreck assignment.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten